Hemoglobin (Hb) E là hemoglobin phổ biến thứ 3 trên toàn thế giới (sau Hb A và Hb S). Nó xảy ra chủ yếu ở các quần thể Đông Nam Á. Cơ thể người bệnh xuất hiện phiên bản hemoglobin bất thường, từ đó người bệnh có triệu chứng thiếu máu nhẹ và một số vấn đề sức khỏe không quá nghiêm trọng.

Hãy cùng Forum Khoa Y tìm hiểu thêm về Hemoglobin E thông qua Case Preview dưới đây nhé.

https://drive.google.com/file/d/1hiLOC7Jb07UCBnb7Lt_JRjISq6l5U0Te/view?usp=sharing

Leave a Reply