Vitamin là những hợp chất hữu cơ dù chiếm tỉ trọng nhỏ trong thức ăn nhưng rất cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì sức khỏe của sự sống. Cơ thể người và động vật hầu như không tự tổng hợp được vitamin nên phải lấy từ nguồn thức ăn. Vitamin thường có trong các loại thức ăn thiên nhiên, trái cây và rau là nguồn vitamin phong phú, nếu thiếu nguồn rau xanh dễ xảy ra thiếu hụt vitamin. Ngoài ra, trong một số quá trình sinh lý và bệnh lý đặc biệt, nhu cầu cơ thể đòi hỏi tăng cung cấp vitamin nào thì cần phải bổ sung cho phù hợp. Mặc dù vitamin rất quan trọng về mặt dinh dưỡng, thế nhưng việc bổ sung vitamin quá liều không có tác dụng tốt cho sức khỏe. Do đó, cần phải chú ý cân bằng thành phần bữa ăn hàng ngày và tạo cho bản thân chế độ ăn uống lành mạnh.

https://drive.google.com/file/d/1VygHxFEGatOWVXl6P0F_MEUHFCWSI2dv/view?usp=sharing

Leave a Reply