Từ những thuở đầu của lịch sử tiến hóa, chúng ta biết rằng những tế bào sơ khai được tạo ra từ sự tập hợp ngẫu nhiên của các nhóm đại phân tử sinh học. Tuy nói đơn giản nhưng đó chính là bước quyết định quan trọng đầu tiên để những phân tử hóa học vô sinh tách khỏi môi trường tạo thành sự sống. Trong đó phải kể đến màng tế bào, là thành phần ngăn cách môi trường tế bào với môi trường ngoài tế bào, ranh giới của sự sống và không sự sống.

Màng tế bào được cấu tạo chính bởi phospholipid cùng với nhiều loại lipid khác (cholesterol,…) đan xen vào. Màng phospholipid không thấm nước, ion và hầu hết các phân tử ưa nước. Do đó, mỗi lớp màng trong tế bào cần có các nhóm protein cho phép các ion và phân tử nhỏ nhất định đi qua. Các protein màng khác gắn kết tế bào với nhau hoặc với các polymer trong chất nền ngoại bào (proteoglycan,…); một số khác quy định hình dạng của tế bào hoặc giúp tế bào thay đổi hình dạng.

Nói chung, lipid màng đóng vai trò cấu trúc cơ bản, chức năng đặc hiệu của màng do protein màng đảm trách. Trong bài này chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến các protein màng liên quan đến sự di chuyển của ion vô cơ trên màng tế bào, nhất là kênh sodium cổng điện thế.

https://drive.google.com/file/d/1K0o2bAvraGrd5nu50iWx6OD-ZIQ36lPm/view?fbclid=IwAR3cKJ36cpKKAuUiZ7kBvwsqvEcy7pVjIiRxSa5GzGki_2Ehc_rZsf2T8PE

Leave a Reply