🧐 Bệnh Gout là tình trạng viêm khớp bắt nguồn từ sự tinh thể hoá uric acid (UA) trong khớp và thường đi kèm với hiện tượng tăng uric máu (Hyperuricemia hay HUA) – yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với căn bệnh này.

💡 Trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu đã đạt được những bước tiến lớn trong các vấn đề bệnh sinh của bệnh Gout, làm rõ các yếu tố nguy cơ và những nỗ lực theo đuổi cơ chế cấp phân tử của quá trình vận chuyển urate ở thận và quá trình gây viên của tinh thể urate.

#ForumKhoaY

#CasePreview

#Y1

https://drive.google.com/file/d/1cW71_PAq7S3Hsi10AyJdqMCdDep_ne7L/view?usp=sharing

Leave a Reply