Hemophilia là một bệnh lý rối loạn đông máu do thiếu hay bất thường các yếu tố đông máu làm suy yếu khả năng tạo cục máu đông của cơ thể, một quá trình cần thiết để cầm máu.
Hemophilia còn được biết đến với thuật ngữ y khoa Việt Nam là bệnh rối loạn đông máu di truyền, hay bệnh máu khó đông, bệnh ưa chảy máu.

https://drive.google.com/file/d/1pINIktFy1Qn3_IkvD2-vJXgYzAt0ery7/view?usp=sharing

Leave a Reply