Bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ (Chronic Myeloid Leukemia – CML) xuất hiện khi tế bào gốc đa năng chuyển dạng ác tính và tăng sinh tuỷ; đặc trưng bởi sự thiếu máu, gia tăng quá mức bạch cầu hạt và các giai đoạn bạch cầu hạt không trưởng thành, bạch cầu ưa kiềm trong máu, thường kèm theo tăng tiểu cầu và lách to. Ban đầu không có triệu chứng, sau đó là các biểu hiện không đặc hiệu như mệt mỏi, chán ăn, sút cân; cuối cùng đến các dấu hiệu xấu hơn như lách to, xanh, dễ bị bầm tím, chảy máu, sốt, hạch to,…

https://drive.google.com/file/d/1-MeHMQQEXOGeyjIumzXJBjYLyaosSvvy/view?usp=sharing

Leave a Reply