Staphylococcus aureus hay S.aureus (tụ cầu vàng) là nguyên nhân quan trọng gây nhiễm trùng da và mô mềm (SSTI – skin and soft-tissue infections), viêm phổi, viêm khớp nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương và nhiễm trùng huyết. Các chủng S.aureus kháng methicillin (MRSA – Methicillin resistant Staphylococcus aureus) từng chủ yếu được cô ở bệnh viện, các môi trường chăm sóc sức khỏe khác. Tuy nhiên, kể từ giữa những năm 1990, đã có sự bùng nổ về số ca nhiễm MRSA được báo cáo ở những nhóm dân cư thiếu các yếu tố nguy cơ khi tiếp xúc với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, MRSA đang gia tăng như một mầm bệnh có đặc tính đa kháng thuốc nghiêm trọng trong bệnh viện và cộng đồng. 

https://drive.google.com/file/d/1Y6rOFDWRksVgRvMgIWax96xdaDZ7qaPK/view?usp=sharing

Leave a Reply