Cho đến nay vẫn chưa có vaccine nào cho virus HIV bởi vì nhiều lý do liên quan đến bản thân virus, đáp ứng miễn dịch ở người, cơ chế lan truyền và bệnh sinh. Chủng HIV trên khắp thế giới thay đổi với tỉ lệ đột biến rất cao. Hơn nữa, HIV lây nhiễm, tấn công và tiêu diệt tế bào chủ miễn dịch nhưng miễn dịch bảo vệ chống lại HIV vẫn chưa được xác định rõ và đáp ứng miễn dịch tự nhiên không loại bỏ hoàn toàn HIV.

https://drive.google.com/file/d/16v04YD_USKzGgR68jZnVWKvzJx5BWKI8/view?fbclid=IwAR3iYv7OxbcptJ3K5b4pSnkDvTFhCFctB5_N9dzcrwQorXuqH6P6WWk5Emw

Leave a Reply