Forum Khoa Y xin gửi tới các bạn case lâm sàng Viêm tụy cấp do sỏi – module Tiêu hóa Y3. Chúc các bạn học tốt trong case lâm sàng sắp tới nhé!

Leave a Reply