Bài thi thực tập giải phẫu (hay OSPE – Objective Structured Practical Examination) gồm 30 câu, chia làm 15 trạm, mỗi trạm gồm 2 câu hỏi. Tại mỗi trạm, các bạn sẽ có 1 phút để hoàn thành 2 câu hỏi đã được ghi sẵn; khi có tiếng chuông báo hiệu kết thúc 1 phút, các bạn sẽ phải di chuyển sang trạm kế tiếp Tổng cộng, mỗi sinh viên tốn 15 phút để hoàn thành 30 câu. Cấu trúc bài thi được xây dựng dựa trên các mục tiêu kiến thức giải phẫu mà BM Giải phẫu học đã đề ra cho khóa Y2020.

Chương trình được tổ chức bởi CLB Học thuật Forum Khoa Y dành cho sinh viên khóa Y2020 để chuẩn bị cho kì thi Thực Tập Giải Phẫu. Đặc biệt hơn, năm 2021 sinh viên được thi thử ngay tại phòng thực tập Bộ môn Giải Phẫu – trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • Thời gian: 16/4/2021

Leave a Reply