Công Phá Tim Mạch là kỳ thi thử do CLB Học thuật Forum Khoa Y tổ chức nhằm ôn tập, củng cố kiến thức cho đối tượng sinh viên Y2, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho kì thi module Tim Mạch.

Với 120 câu hỏi thi chia làm 8 trạm – 1 trạm 15 câu/10 phút và sự kiểm duyệt đề thi kĩ càng, Công Phá Tim Mạch tạo cho sinh viên trạng thái thi thử nghiêm túc và giống thi thật nhất, tăng sự tập trung cao độ trong phòng thi.

  • Thời gian: 27/3/2021

Leave a Reply